Gens una sumus


Kontakt

Šachový Klub Gabčíkovo
Továrenská 521/60
930 05 Gabčíkovo

Tel.: 00421902890485

E-mail: kosarm@centrum.sk

IČO: 42163536